• sukienachau
  • https://www.ulule.com/achauevent/
  • Location: Abelea, Aguascalientes, Mexico

Descripción de usuario

xây dựng thương hiệu năm 2008, Á Châu Event hay còn gọi là công ty doanh nghiệp sự kiện Á Châu được sáng lập bởi CEO Phạm Minh Đức.hiện giờ công ty đơn vị sự kiện Á Châu là nguồn nhân sự và đồ vật sự kiện chính cho toàn ngành nghề tại Hà Nội, TPHCM từ năm 2008 đến nay.với 100% nguồn nhân sự trong lĩnh vực event, khiến cho việc trực tiếp ko qua trung gian. với trang trang bị sự kiện nhập cảng từ Tây Ban Nha đương đại nhất hiện giờ.Chính sách: Giá thấp nhất, khuyến mãi giảm giá 30% những nhà cung cấp cho thuê nhân sự, trang bị đối mang những đơn vị tổ chức sự kiện, truyền thông đăng ký khiến đối tác.Miễn phí: các bạn chỉ cần gọi điện, chúng tôi sẽ tới tận nơi tư vấn miễn phí trong 24h.nhà sản xuất của chúng tôi bao gồm: